FFU = UFF

Festival současného umění, dříve známý jako Fotofestival Uničov.

UFF 13
13.–16. 7. 2023

P A R T I C I P U J Í C Í ~ ~ ~ Nela Bártová, Radek Čák, Veronika Čechmánková, Ondřej Hanus, Sára Chalupová, Václav Janoščík, Ferdinand Kacler, Michal Kindernay, Ondřej Krystyník, Klára Kusá, Janele z Liků, Max Lysáček, Dagmar Mathonová, Projekt Moribundus, Julie Petrůjová, Je mi Ralsko (Intermedia 2 AVU), Alžběta Skalická, Filip Trubač, Greta Ulmová, Petr Válek, Anna Vohralíková, Jiří Žák a další

F L U K T U M

Už 13 let v Uničově pořádáme festival současného umění. Shodou okolností letos začínáme třináctého, ve čtvrtek. Je 13ka krizová?

Ve starověkém Řecku bylo číslo 13 spojováno s bohem smrti Hádem. I v tarotových kartách je číslo 13 spojeno s kartou Smrti. V tomto kontextu však neznamená doslovnou smrt, ale spíše změnu, transformaci nebo ukončení jedné fáze a začátek nového cyklu.

~ ~ ~

Tématem 13. ročníku je lidskou myslí vygenerované slovo fluktum.

Frekvence částic. Volatilita trhu. Kmitání mezi zakázkami. Kolísání nálad. Labilita? Chvění. Více, či méně, volný pohyb. Inflace informací. Deflace pozornosti. Oscilace hodnot.

Kde je ekvilibrium?

~ ~ ~

Pomocí setkání tvůrčích lidí a jednotlivých bodů programu (zahrnujícího výstavy, filmové projekce, instalace ve veřejném prostoru, poezii i mluvené slovo) se budeme snažit vytvořit prostor pro kontemplaci nad vnímáním hodnot. Budeme hledat rovnovážnou polohu. Budeme hledat pozitivní flow.

~ ~ ~

P R O G R A M

Č T V R T E K

17h Teoretické zahájení ~ Šatlava – muzeum vězeňství, Příční 205
~ Max Lysáček: Layers of lies? ~ vernisáž
~ Vojtěch Janoušek ~ komentář k letošnímu tématu/ročníku
~ Václav Janoščík ~ přednáška ke knize Dystopický realismus? Jak se učit skrze
kapitalismus a temné budoucnosti


19h Norman Leto: Photon ~ filmová projekce (1h 47min, anglicky s anglickými titulky)


P Á T E K

17h Start pátečních vernisáží na Masarykově nám. dům č. 25:
~ Julie Petrůjová
~ Greta Ulmová
~ Filip Trubač

18:30h Veronika Čechmánková ~ billboard, Mohelnická 844

19h Alžběta Skalická ~ autobusová zastávka Uničov, hřbitov

20h Petr Válek ~ hudební performance ~ Šatlava – muzeum vězeňství, Příční 205

Po 21h večer pivo a poezie U Bílého beránka – pivní bistro, Masarykovo nám. 40
~ Ondřej Hanus
~ Jiří Žák


S O B O T A

13h Začátek komentované prohlídky ~ Masarykově nám. dům č. 25

14h povídání ~ Šatlava – muzeum vězeňství, Příční 205
~ Ferdinand Kacler ~ o knížce Svoboda a estetika nonkonformismu
~ Je mi Ralsko (Intermédia 2 AVU) ~ o největší výstavě na světě

15h Radek Čák: Zadní strana slunce ~ vernisáž ~ Galerie U Minoritů, Haškova 217

16h Klára Kusá ~ vernisáž ~ Muzeum u Vodní branky, Olomoucká 322

17h zahrádka Na Nivách
~ Sára Chalupová ~ vernisáž
~ Anna Vohralíková, Michal Kindernay: Potřetí do studny nepůjdu ~ performance

Po cestě přes autobusovou zastávku u hřbitova a billboard na Mohelnické ulici ke klubu.

19:30 Michal Kindernay: Phonotropic Blindness ~ audiovizuální performance

Po 20h večer pivo a poezie U Bílého beránka – pivní bistro, Masarykovo nám. 40
~ Nela Bártová
~ Janele z Liků


N E D Ě L E

11h Nedělní uffel u Dagmářina kutlochu, Olomoucká 226
~ otevřená výstava Klára Kusá ~ Muzeum u Vodní branky, Olomoucká 322

14h komentovaná procházka po výstavách, sraz u kutlochu
~ Muzeum u Vodní branky ~ Galerie U Minoritů ~ Šatlava ~ Masarykově nám. dům č. 25
~ billboard ~ autobusová zastávka ~ zahrádka

~ ~ ~
V S T U P ~ V O L N Ý
festival můžete podpořit dobrovolným vstupným č. účtu: 2501963138/2010

Děkujeme za spolupráci a podporu: Olomouckému kraji, městu Uničov a Městskému kulturnímu zařízení Uničov.


Festival se koná pod záštitou Bc. Jana Žůrka, radního pro kulturu Olomouckého kraje.